کارت ویزیت املاک و مستغلات آس

کارت ویزیت املاک و مستغلات آس

کارت ویزیت املاک و مستغلات آس

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی 1

کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی 1

کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی 1

مورد استفاده برای کلیه فروشکاه های لوازم آرایشی و بهداشتی،... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی

کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی

کارت ویزیت لوازم آرایشی و بهداشتی

مورد استفاده برای کلیه فروشکاه های لوازم آرایشی و بهداشتی،... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت دادگستری 14

کارت ویزیت وکالت دادگستری 14

کارت ویزیت وکالت دادگستری 14

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت دادگستری 13

کارت ویزیت وکالت دادگستری 13

کارت ویزیت وکالت دادگستری 13

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت دادگستری 12

کارت ویزیت وکالت دادگستری 12

کارت ویزیت وکالت دادگستری 12

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت دادگستری 11

کارت ویزیت وکالت دادگستری 11

کارت ویزیت وکالت دادگستری 11

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 10

کارت ویزیت وکالت 10

کارت ویزیت وکالت 10

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 9

کارت ویزیت وکالت 9

کارت ویزیت وکالت 9

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 8

کارت ویزیت وکالت 8

کارت ویزیت وکالت 8

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

سربرگ وکالت دادگستری 5

سربرگ وکالت دادگستری 5

سربرگ وکالت دادگستری 5

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

سربرگ وکالت دادگستری 4

سربرگ وکالت دادگستری 4

سربرگ وکالت دادگستری 4

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

مورد استفاده برای سالن  و آرایشگاه های مردانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 7

کارت ویزیت وکالت 7

کارت ویزیت وکالت 7

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 6

کارت ویزیت وکالت 6

کارت ویزیت وکالت 6

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

گالری آذرخش

گالری آذرخش

گالری آذرخش

مورد استفاده برای کاغذ دیواری، پارکت، تزئینات ساختمان با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

طلا و جواهر بی همتا

طلا و جواهر بی همتا

طلا و جواهر بی همتا

مورد استفاده برای طلا و جواهر فروشی ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

پاورپوینت قیر در راهها - 35 اسلاید

پاورپوینت قیر در راهها - 35 اسلاید

پاورپوینت قیر در راهها - 35 اسلاید

پاورپوینت قیر در راهها 

پاورپوینت قیر در راهها 

پاورپوینت قیر در راهها 

پاورپوینت قیر در راهها 

—قیر

گاری طلای متین

گاری طلای متین

گاری طلای متین

مورد استفاده برای طلا و جواهر فروشی ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آرایش و زیبایی مژده 1

آرایش و زیبایی مژده 1

آرایش و زیبایی مژده 1

مورد استفاده برای سالن های زیبایی و آرایشگاه های زنانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

پوشاک زنانه سامینا

پوشاک زنانه سامینا

پوشاک زنانه سامینا

مورد استفاده برای کلیه لباس و پوشاک فروشی های زنانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات 9

کارت ویزیت املاک و مستغلات 9

کارت ویزیت املاک و مستغلات 9

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

سربرگ وکالت 2

سربرگ وکالت 2

سربرگ وکالت 2

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

سربرگ 3

سربرگ 3

سربرگ 3

مورد استفاده برای شرکت ها - کارخانه ها - موسسات - فروشگاهها - وکلا و کارشناسان و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

مورد استفاده برای کلیه فست فودها، ساندویچ و پیترا فروشی با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

مورد استفاده برای کلیه شرکت ها و موسسات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

مورد استفاده برای کلیه فست فودها، ساندویچ و پیترا فروشی با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 5

کارت ویزیت وکالت 5

کارت ویزیت وکالت 5

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

مورد استفاده برای کلیه شرکت ها و موسسات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آجیل و خشکبار 1

آجیل و خشکبار 1

آجیل و خشکبار 1

مورد استفاده برای فروشگاه های آجیل و خکشبار با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

اتوسرویس و تعویض روغنی2

اتوسرویس و تعویض روغنی2

اتوسرویس و تعویض روغنی2

مورد استفاده برای کلیه تعویض روغنی ها و اتوسرویس ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

کارت ویزیت شرکت ها و موسسات

مورد استفاده برای کلیه شرکت ها و موسسات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

سفید شوئی و خشکشویی 1

سفید شوئی و خشکشویی 1

سفید شوئی و خشکشویی 1

مورد استفاده برای سفیئ شویی ها و خشکشویی ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت طلا و جواهر 2

کارت ویزیت طلا و جواهر 2

کارت ویزیت طلا و جواهر 2

مورد استفاده برای طلا و جواهر فروشی ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

پوشاک مردانه 1

پوشاک مردانه 1

پوشاک مردانه 1

مورد استفاده برای کلیه لباس و پوشاک فروشی های مردانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

اتوسرویس و تعویض روغنی1

اتوسرویس و تعویض روغنی1

اتوسرویس و تعویض روغنی1

مورد استفاده برای کلسه تعویض روغنی ها و اتوسرویس ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت طلا و جواهر 1

کارت ویزیت طلا و جواهر 1

کارت ویزیت طلا و جواهر 1

مورد استفاده برای طلا و جواهر فروشی ها با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آژانس و حمل و نقل 1

آژانس و حمل و نقل 1

آژانس و حمل و نقل 1

مورد استفاده برای آژانس ها و تاکسی های تلفنی مسافربری درون شهری و برون شهری با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات 8

کارت ویزیت املاک و مستغلات 8

کارت ویزیت املاک و مستغلات 8

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات7

کارت ویزیت املاک و مستغلات7

کارت ویزیت املاک و مستغلات7

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت وکالت 4

کارت ویزیت وکالت 4

کارت ویزیت وکالت 4

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات 6

کارت ویزیت املاک و مستغلات 6

کارت ویزیت املاک و مستغلات 6

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت املاک و مستغلات 5

کارت املاک و مستغلات 5

کارت املاک و مستغلات 5

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت وکالت 3

کارت وکالت 3

کارت وکالت 3

مورد استفاده برای وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

کارت ویزیت املاک و مستغلات

مورد استفاده برای بنگاه ها و املاک و متستغلات با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

مورد استفاده برای سالن  و آرایشگاه های مردانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

مورد استفاده برای سالن  و آرایشگاه های مردانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

آرایش و پیرایش کیان

مورد استفاده برای سالن  و آرایشگاه های مردانه با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

گالری آذرخش

گالری آذرخش

گالری آذرخش

مورد استفاده برای کاغذ دیواری، پارکت، تزئینات ساختمان با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

گالری آذرخش

گالری آذرخش

گالری آذرخش

مورد استفاده برای کاغذ دیواری، پارکت، تزئینات ساختمان با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

سربرگ 3

سربرگ 3

سربرگ 3

مورد استفاده برای شرکت ها - کارخانه ها - موسسات - فروشگاهها - وکلا و کارشناسان و ... با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

مورد استفاده برای کلیه فست فودها، ساندویچ و پیترا فروشی با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

رستوران و فست فود 1

مورد استفاده برای کلیه فست فودها، ساندویچ و پیترا فروشی با قابلیت ویرایش تمامی قسمت ها به راحتی.

دانلود تحقیق در مورد فیثاغورث

تحقیق در مورد فیثاغورث

 

فیثاغورث (در یونانی Πυθαγορας) (زادهٔ حدود ۵۶۹ (پیش از میلاد) - درگذشتهٔ حدود ۴۹۶ (پیش از میلاد). از فیلسوفان و ریاضیدانان یونان باستان بود. شهرت وی بیشتر بخاطر ارائه قضیهٔ فیثاغورث است. وی را یونانیان یکی از هفت فرزانه بشمار می‌آوردند.

 

زندگی

فیثاغورث در جزیره ساموس، نزدیک کرانه‌های ایونی، زاده شد. او در عهد قبل از ارشمیدس، زنون و اودوکس (۵۶۹ تا ۵۰۰(پیش از میلاد) می‌زیست.

او در جوانی به سفرهای زیادی رفت و این امکان را پیدا کرد تا با مصر، بابل و مغان ایرانی آشنا شود و دانش آنها را بیاموزد. به طوری که معروف است فیثاغورث، دانش مغان را آموخت. او روی هم رفته، ۲۲ سال در سرزمین‌های خارج از یونان بود و چون از سوی پولوکراتوس، شاه یونان، به آمازیس، فرعون مصر سفارش شده بود، توانست به سادگی به رازهای کاهنان مصری دست یابد.

او مدتها در این کشور به سر برد و در خدمت کاهنان و روحانیون مصری به شاگردی پرداخت و آگاهی‌ها و باورهای بسیار کسب کرد واز آنجا روانه بابل شد و دوران شاگردی را از نو آغاز کرد.

وقتی او در حدود سال ۵۳۰، از مصر بازگشت، در زادگاه خود مکتب اخوتی ( که امروزه برچسب مکتب فیثاغورث بر ان خورده است ) را بنیان گذاشت که طرز فکر اشرافی داشت.

 

هدف او از بنیان نهادن این مکتب این بود که بتواند مطالب عالی ریاضیات و مطالبی را تحت عنوان نظریه‌های فیزیکی و اخلاقی تدریس کند و پیشرفت دهد.

فیثاغورث نیز به مانند سقراط جانب احتیاط را نگاه داشت و چیزی ننوشت . تعالیم وی از طریق شاگردانش به دست ما رسیده است .

اکنون روشن شده است که که شاگردان فیثاغورث ، باعث و بانی بخش اعظمی از لباس چهل تکه تفکر ، آداب و رسوم ، ریاضیات ، فلسفه و اندیشه های عجیب و غریبی هستند که در مکتب فیثاغورث موجود می باشد.

در واقع ، قضیه ی مشهور فیثاغورث در باب مجذور وتر ، به احتمال قریب به یقین به دست خود فیثاقورث کشف نشده است (این حرف بدین معناست که خود فیثاغورث هم قضیه فیثاغورث را نمیفهمید ، و این برای کسانی که ریاضیدان نیستند ، اسباب دلگرمی و امیدبخش است ! )

شیوه تفکر این مکتب با سنت قدیمی دموکراسی، که در آن زمان بر ساموس حاکم بود، متضاد بود. و چون این مشرب فلسفی با مذاق مردم ساموس خوش نیامد، فیثاغورث به ناچار، زادگاهش را ترک گفت و به سمت شبه جزیره آپتین (از سرزمینهای وابسته به یونان) رفت و در کراتون مقیم شد.

در افسانه‌ها چنین آمده است که متعصبان مذهبی و سیاسی، توده‌های مردم را علیه او شوراندند و به ازای نور هدایتی که وی راهنمای ایشان کرده بود مکتب و معبد او را آتش زدند و وی در میان شعله‌های آتش جان و...

جزئیات محصول:

فرمت فایل: ورد word

قابل ویرایش:بله

تعداد صفحات:7

توجـــــــــــــــــــه توجـــــــــــــــــه :

  • لطفا در وارد نمودن آدرس ایمیل دقت فرمایید (ابتدای ایمیل www ندارد)
  • پرداخت با استفاده از کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است
  • لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت برای شما فعال شده و به ایمیل شما نیز ارسال میگردد

 

« این فایل با کیفیت بسیار مطلوب و مناسب، آماده خرید اینترنتی می‌باشد. »

خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن

حجم فایل : 7.7 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 30
بسم الله الرحمن الرحیم خوردگی فولادهای زنگ نزن و روشهای کنترل آن فولاد زنگ نزن گروهی از فولادهای پر آلیاژ، بر پایه سیستم های Fe-Cr،-C Fe-Crو Fe-Cr-Ni می باشند. برای زنگ نزن بودن، این فولادها باید حاوی حداقل 5/10 درصد وزنی کرم باشند. این میزان کرم باعث تشکیل یک سطح غیر فعال اکسیدی می شود که از اکسیداسیون و خوردگی فلز زیری، در شرایط محیط و غیر خورنده محافظت می کند.
فولادهای زنگ نزن دارای کاربردهای مختلفی از جمله استفاده در عملیات تولید نیرو، عملیات شیمیایی و کاغذ سازی، ساخت بسیاری از محصولات تجاری نظیر تجهیزات آشپزخانه و قطعات اتومبیل هستند. فولادهای زنگ نزن همچنین به طور گسترده در کاربردهای استیریل مثل فرآیندهای داروسازی، تولید لبنیات و غذا مورد استفاده قرار می گیرند.


تاریخچه فولادهای زنگ نزن
اضافه کردن کرم به فولاد و مشاهده اثرات مفیدآن بر مقاومت خوردگی، به طور کلی به فرنچمن برتیر فرانسوی نسبت داده می شود که در سال 1821، آلیاژی حاوی 5/1 درصد وزنی کرم جهت کاربردهای برشی را توسعه داد.
از سال های 1910 تا 1915 تلاش های زیادی برای تولید تجاری این آلیاژها انجام شد. اولین گزارش تولید اقتصادی فولاد زنگ نزن به هری بررلی نسبت داده شده است، او یک متالورژیست در شفیلد انگلستان بود.
اولین شمش فولاد زنگ نزن در سوم مارس 1915 به وسیله شرکت فرس استرلینگ در پیتسبرگ آمریکا ریخته شد. این موضوع سرانجام به ثبت اختراع شماره 1197256 در آمریکا توسط بررلی منجر شد . فولادهای ساخته شده به کمک این اختراع به عنوان «اولین زنگ نزن» شناخته شدند.
انواع فولادهای زنگ نزن و کاربرد آنها دسته بندی فولادهای زنگ نزن بر اساس فاز و یا فازهای متالورژیکی می باشد. سه فاز اصلی موجود در فولادهای زنگ نزن، مارتنزیت، فریت و آستنیت است. فولادهای زنگ نزن دو فازی حاوی مقدار تقریبی 50% آستنیت و 50% فریت هستند و دارای مزایای مناسب هر دو نوع فاز می باشند. نوع سختی رسوبی (PH) به این عنوان لقب گرفته است زیرا به کمک عملیات حرارتی پیر سازی، رسوب هایی در زمینه ایجاد شده که باعث سختی فولاد می شود. فولادهای زنگ نزن دسته PH بیشتر به وسیلۀ فاز زمینه ای دسته بندی شده­اندکه در آن رسوب تشکیل می­شود، و شامل انواع مارتنزیتی، نیمه مارتنزیتی و آستنیتی هستند.
انستیتوی آهن و فولاد آمریکا (AISI) از سیستمی با سه شماره که گاهی با یک حرف نیز همراه می شود برای تعیین نوع فولاد زنگ نزن استفاده می کند. برای مثال 304، 304 L، 410 و 430

انواع فولاد زنگ نزن
مارتنزیتی (4xx)
فریتی (4xx)
آستنیتی (3xx و 2xx)
دوفازی (آستنیتی و فریتی)
سختی رسوبی (PH)

مقاومت خوردگی

در بیشتر موارد، فولادهای زنگ به خاطر مقاومت در برابر خوردگی و یا مقاومت حرارتی انتخاب می شوند. به دلیل طبیعت غیر فعال لایه اکسیدی غنی ازکرم، فولادهای زنگ نزن ...